Ekonomi

Budget

VBU har egen budget och räkenskaper. Direktionen fastställer budgeten inom ramen som medlemskommunerna har enats om.

Kostnadstäckning

Kostnaden för VBU:s verksamhet täcks i största mån av medlemsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget justeras efter årets slut i proportion till hur eleverna från respektive medlemskommun har valt program och utbildning.

Revision

Direktionen upprättar årligen delårsbokslut och årsredovisning som lämnas till ägarkommunernas fullmäktige. Förtroendevalda revisorer utses av ägarkommunernas fullmäktige för att granska VBU:s verksamhet och räkenskaper.

Information till våra leverantörer

Ni som kan skicka e-faktura

 • Vi använder en VAN-tjänst för Sve-faktura och samarbetar med lnExchange.
  Org.nr 222000-0802
  GLN: 736 222 000 0806

Ni som inte kan skicka e-faktura

 • Det går bra att maila fakturan till faktura@vbu.se. Fakturan måste bifogas som pdf-fil.
 • Fakturabilagor, utbetalningsbesked, autogirofakturor mm. samt frågor till ekonomiavdelningen skickas till vbu.ekonomi@vbu.ludvika.se

Fakturans innehåll

 • Den som gör en beställning är skyldig att lämna rätt uppgifter till er om fakturaadress och referenskod vid inköp eller avrop.
 • Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas.
 • OBS! Observera att sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdfakturor ska sändas som pappersfaktura.
 • Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

En faktura per referenskod

VBU vill inte ha samlingsfakturor då detta försvårar och försenare hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

Referenskod

Fakturor till VBU ska innehålla referenskod YY+5 siffror.

VBU:s fakturaadress

Ny fakturaadress from 2022-01-01: VBU, Box 830, 771 28 Ludvika

Övriga uppgifter

Bankgironr 5651-6552
Swish nr 123 313 86 90

Kontakta oss

Det går bra att maila oss på vbu.ekonomi@vbu.ludvika.se

Relaterade dokument

VBU är ett kommunal­förbund med medlems­kommunerna Ludvika och Smedjebacken.

VBU:s årsredovisningar