Text

Elevhälsan

Elevhälsan är en av de viktigaste funktionerna på VBU. Dess betydelse för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd går inte att överskatta, men elevhälsa handlar också minst lika mycket om förhållningssätt och värdegrund.

På VBU är elevers hälsa allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. Det handlar också om att bidra till ett gott klimat på skolan och att ta ett övergripande elevhälsoansvar. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning.