Ansökan och utbildningsstarter

Till våra yrkesutbildningar (ej aktivitetsledarutbildningen och fastighetsskötarutbildningen) så har vi behörighetskravet att du ska ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, eller motsvarande kunskaper.

Ansökningsperiod

  • Vård och omsorgsutbildning och Byggutbildning har start 9 januari 2023. Ansökningsperiod är öppen mellan 10 oktober - 9 december 2022 (förlängt med 2 veckor).
  • Restaurangutbildningens start i januari 2023 har ställts in på grund av för få sökande.
  • Lärlingsutbildningen Barnskötare har start 16 januari 2023. Ansökningsperiod 10 oktober - 25 november 2022.
  • Lärlingsutbildningen Fastighetsskötare start 13 februari 2023. Ansökningsperiod är öppen mellan 28 november - 16 januari.
  • CNC och Svetsutbildning kan du söka när som helst på året. Antagning görs när vi får en ledig plats, med möjlig start vid 4 tillfällen per år, augusti, oktober, januari och mars.
  • Lärlingsutbildningen Aktivitetsledarutbildningen har startat i augusti 2022. Den går inte att ansöka för tillfället.
  • Utemiljöer är en kombinationsutbildning för de som läser SFI C-nivå eller står i kö för att läsa SFI C-nivå. De som kan ansöka har fått information om det.

Ansökan

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.

Blir du antagen till en yrkesutbildning men inte kommer till utbildningens start och inte heller kontaktat administratör så görs ett avbrott.